STORKUNDEAFTALE
I Slagelse Flytteforretning arbejder vi med Key Account Manager, hvilket betyder at en eller 2 af vores medarbejdere er fast tilknyttet jeres
virksomhed. Disse personer har derfor et indgående kendskab til jeres virksomhed og den overordnede planlægning, hvilket letter samarbejdet.
Jeres Key Account Manager koordinerer, i samarbejde med jer, flytningen hvorved man undgår unødig spild af arbejdstid for jeres medarbejdere
og opnår en effektiv eksekvering af flytningen. Key Account Manageren er selv flyttemand og med til alle flytninger for jeres virksomhed.
Udover en Key Account Manager kan en storkundeaftale indeholde fordelagtige priser/vilkår for jeres virksomhed samt virksomhedens
medarbejdere. Storkundeaftalen er omsætningsbestemt og forhandles inden ikrafttrædelse.
 
Henvendelse:
 
Thomas Ringsing Larsen / Indehaver
Thomas@slagelseflytteforretning.dk