Genhusning
 
Genhusning i forbindelse med renovering af boligblokke kræver erfaring,
en stor del planlægning og fleksibilitet.
Planlægningen af tidsfrister, informering/rådgivning af beboere er naturligvis
kerneområder i denne sammenhæng. Slagelse Flytteforretning har erfaring
med genhusning af mange beboere, og kan bidrage med ekspertise i de meget
vigtige faser før den egentlige flytning finder sted.
Man kan planlægge sig ud af mange ting, men når man har med mange mennesker
at gøre, vil der uværgerligt opstå udfordringer, der er umulige at tage højde for på
forhånd. Dette kræver en høj grad af fleksibilitet for de involverede parter. Med
fokus på overholdelse af tidsfrister, har Slagelse Flytteforretning erfaring og en
fleksibel struktur, der gør det muligt at få arbejdet gjort færdigt til tiden, med så
lidt gene som muligt for den enkelte beboer.
Ved denne type opgave, stiller vi 2 Key Account Managere til rådighed. Det er 2
flyttefolk der altid vil være til stede under flytningerne, men som samtidig har
kontakt med enten bygherre, arkitektfirma, entreprenør eller konsulentfirma. 
Det er folk med erfaring fra lignende opgaver og med ansvar for Slagelse
Flytteforretning’s del af opgaven
Ring eller skriv til os - så vi kan mødes og drøfte de erfaringer vi har gjort os
ved genhusning.
      Nylandsvej Køge
 
      Motalavej Korsør